Läkemedel


Läkemedlet Propecia har genom sin mekanism, att blockera omvandlingen av testosteron till DHT, en viss bromseffekt på manligt håravfall hos åtminstone 50 % av de med manligt håravfall. Endast män med lätt till måttligt håravfall kan förväntas ha någon nytta av användningen. Effekten är sämre framtill på hjässan. Effekten syns först efter flera månader behandling och upphör om man slutar ta medicinen. Behandlingen är förknippad med vissa biverkningar: kvarvarande erektionsproblem efter avslutad behandling finns beskrivet. Dessutom kan sambandet mellan användandet av Propecia och risken för manlig bröstcancer inte uteslutas.

Ett annat preparat, avsett för behandling av manligt håravfall, är Rogaine, vilket är en lösning som appliceras två gånger dagligen. Den exakta verkningsmekanismen är inte fullständigt känd. Yngre individer som tappat hår under en kortare period eller uppvisar mindre hudytor där håret blivit tunnare, har de största utsikterna att svara på behandlingen. Den som haft utbredda, kala ytor i flera år eller uppvisar lång framskridet håravfall, har mindre utsikter att dra nytta av behandlingen. Hos fyra av fem män bromsas håravfallet upp, och hos många sker även någon form av utväxt. Precis som vid Propecia, avstannar effekten vid upphörande av behandlingen. Vanlig biverkning är hudirritation.

 
 
 
Träffa Dr. Madar!
 
 

Du är välkommen på en kostnadsfri konsultation där vi gemensamt utarbetar för Dig, den lämpligaste behandlingen.

På kliniken i Malmö har vi konsultationstider dagligen på eftermiddagar.

Nästa besök för konsultationer i
Göteborg:

Intresserad!? Ring eller maila oss för mer information.

Telefon
+46 722 519 133

E-mail
genuinehairclinic@gmail.com

 


 
Aktuellt
 
   Genuine Hair Clinic        Adress: Stormgatan 14, 211 20 Malmö        Telefon: +46 722 519 133        E-mail: genuinehairclinic@gmail.com