FUE behandling

 

FUE plus behandling, där plus står för högre hårtäthet. Är en icke kirurgisk behandling, dvs utan skalpell.

 
Follicular Unit Extraction (FUE), är en teknik varvid individuella hårsäcksgrupper (en hårsäcksgrupp kan innehålla 1,2,3 eller 4 hår beroende på den individuella hårkvaliten) uthämtas med ett specialtillverkat instrument från givarområdet, oftast baksidan av huvudet där hårtätheten är som störst, och placeras på hjässan där man fattas hår .
 
Vid inplanteringen av håret i mottagarområdet, utförs detta med ett precisionsinstrument varvid håret direkt sätts ned i rätt position utan att någon skalpell används. Håret får från början en naturlig växtriktning. Denna metod är jämfört med den sedvanliga FUE tekniken, som utförs vid de flesta kliniker, dessutom skonsammare och möjliggör en tätare placering av håret.Behandlingen delas in i tre faser:


Fas 1- uthämtning av hår

Behandlingen påbörjas på morgonen och inleds med en läkarundersökning. Efter denna går vi igenom de olika stegen i behandlingen. Härefter fastställs dina önskemål angående placering av det nya håret och området som skall åtgärdas markeras ut.

Vi börjar med att raka ner givarområdet baktill och eventuellt sidorna på huvudet. Vid mindre behandlingar har vi också möjlighet, att endast raka ner små "remsor" i givarområdet. Detta gör det möjligt för patienten  att dölja givarområdet direkt efter behandling med sitt övriga hår.

Under första fasen av behandlingen, ligger du bekvämt på magen alternativt på sidan. Vid behov får du möjlighet till en bensträckare.

Behandlingen sker i lokalbedövning och är därför helt smärtfritt. Du har också möjlighet att få lugnande medel vilken får dig att sova under större delen av behandlingen.

Med hjälp av ett mikroinstrument börjar sedan behandlande läkare hämta ut hårsäcksgrupper ifrån givarområdet, en efter en. Eftersom storleken på mikroinstrumentet är mindre än branshstandard (endast en storlek på 0,5- 0,8mm, beroende på hårtyp), kan man i regel knappast upptäcka, att hårsäcksgrupper hämtats ut. Detta gör det möjligt för patienten i framtiden att klippa håret väldigt kort och återgå till vardagssysslorna tidigare eftersom läkningstiden är kortare.

När det överenskomna antalet hårsäcksgrupper uthämtats får patienten lunchpaus. Under tiden görs en noggrann granskning, under mikroskop, av de erhållna hårsäcksgrupperna.Fas 2- inplantering av hår

Efter pausen börjar inplanteringen av det "nya håret". På Genuine Hair Clinic använder behandlande läkare, ett precisionsinstrument som gör att vi kan uppnå täthet som är nästan omöjlig med den sedvanliga FUE tekniken, där man med en skalpell skär snitt i mottagarområdet i vilken sedan hårsäcksgrupperna förs ner.

Med hjälp av ett precisionsinstrument - och det är här vi skiljer oss från de flesta - förs hårsäcksgrupper, en efter en, direkt ner i rätt position, vilket är ca 45 graders vinkel framåt i fronten. Det nyinsatta håret fixeras direkt i rätt läge. Vid den vanliga FUE tekniken, där man försnittar med en skalpell, kan hårsäcken ändra läge och därmed få fel lutning.

För oss är det viktigt att resultatet ser naturligt ut, inte bara i givarområdet utan även i mottagarområdet. Därför använder vi de olika hårsäcksgrupperna annorlunda vid inplanteringen, beroende på var "det nya" håret ska placeras; de tunnaste hårsäcksgrupperna, som endast innehåller ett hårstrå, placeras långt fram för att skapa en naturlig hårlinje, medan de grövre hårsäcksgrupperna, som innehåller två- fyra hårstrån, placeras längre bak för att skapa en naturlig volym och fyllighet. Med FUE plus metoden förväntas läkningstiden vara kortare jämfört med den sedvanliga FUE metoden där man skär i huden med skalpell.Fas 3- hemgång

När behandlingen är klar och alla hårsäcksgrupper är på plats, har du möjlighet att ta igen och vila upp dig i ett eget rum på kliniken. På rummet finns en bekväm säng och tv. I regel stannar patienten över natten, ibland även med en anhörig. Vid större behandlingar utnyttjas två dagar och behandlingen fortsätter då följande dag.

Dagen efter behandlingen göres en noggrann efterkontroll och till sist sker en genomgång utav eftervården. 

Eftervårdsanvisningarna upplever våra patienter inte som problematiska utan är enkla att följa. Tack vare våra fina instrument, är läkningsprocessen kort i såväl givarområdet som i mottagarområdet. I regel kan patienten återgå till jobbet dagen efter behandlingen (dock väljer de flesta att ta några dagars ledighet) och börja motionera igen efter bara några dagar.

Efter hemgång har vi regelbunden kontakt med patienten, som alltid kan rådfråga oss vid behov
 
 
 
Träffa Dr. Madar!
 
 

Du är välkommen på en kostnadsfri konsultation där vi gemensamt utarbetar för Dig, den lämpligaste behandlingen.

På kliniken i Malmö har vi konsultationstider dagligen på eftermiddagar.

Nästa besök för konsultationer i
Göteborg:

Intresserad!? Ring eller maila oss för mer information.

Telefon
+46 722 519 133

E-mail
genuinehairclinic@gmail.com

 


 
Aktuellt
 
   Genuine Hair Clinic        Adress: Stormgatan 14, 211 20 Malmö        Telefon: +46 722 519 133        E-mail: genuinehairclinic@gmail.com